Quỹ Đóng Góp

 

Danh Sách Đóng Góp Cho Hội LDL Tuổi Hạc 

Danh Sách Đóng Góp sau Tiếng Hạc Quê Hương 3 Ngày 17/9/2016

Danh Sách Đóng Góp Sau Buổi Hội Thoại Ngày 22/11/2015

Danh Sách Đóng Góp Sau Buổi Gây Quỹ Tiếng Hạc Quê Hương 2 Ngày 22/8/2015

Danh Sách Đóng Góp Sau Buổi Gây Quỹ Ngày 28/3/2015

Danh Sách Đóng Góp Sau Buổi Gây Quỹ Tại London Ngày  30/11/2014

Danh Sách Đóng Góp Sau ĐNH Tiếng Hạc Quê Hương ngày 13/9/2014

Danh Sách Đóng Góp Từ 29/3 Đến 5/7 Năm 2014

Danh Sách Đóng Góp Từ 15/01 Đến 22/03 Năm 2014

Danh Sách Đóng Góp Trong Buổi Gây Quỹ 23/03/2014

Báo Cáo Thu Chi Về Hai Buổi Gây Quỹ Ngày  24/11/2013 Và 8/12/2013

Báo Cáo Thu Chi  Sau Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên

Danh Sách Đóng Góp tháng 1 đến tháng 7 năm 2013

Danh Sách Đóng Góp Năm 2012

 

Lời Kêu Gọi Tiếp Tục Ủng Hộ

            Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương tiếp tục ủng hộ để trả dứt tiền mua lô đất càng sớm càng tốt, sau đó chúng ta sẽ tiến đến bước thứ hai là xin quỹ tương hợp (Matching fund) của chính phủ. Sau đây là các cách mà quý đồng hương có thể ủng hộ:

  •  Các viên gạch nền tảng, mỗi viên là $2,500 (tùy hỷ mua 1 hay nhiều viên và tên của quý vị sẽ được khắc kỷ niệm trên vách của nhà dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario)
  •  Đóng góp định kỳ hàng tháng hay không định kỳ (số tiền tùy hỷ).
  • Tiền cho mượn không lấy lãi trong vòng 2,3,4,5 năm hoặc cho đến khi hoàn thành.Tiền cho mượn như tiền giữ chỗ (Deposit) để được vào ở là $5,000 cho các vị cao niên 65 tuổi trở lên.
  • Tiền ủng hộ cũng có thể chuyển thẳng vào Bank Account của: LDL Tuổi Hạc Ontario Qua số Account: TD Bank 0004-00642-73415247705                 Mississauga Main, 2580 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5B 1N5.
  •  Điện thoại liên lạc: 416-882-7704 / 416-356-1071 / 780-720-2999
  • Emailldltuoihac@gmail.com