Bản Tin Học Bổng LDL Tuổi Hạc

BẢN TIN

HỌC BỔNG LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC ONTARIO

GOLDEN AGE VILLAGE FOR THE ELDERLY SCHOLARSHIPS

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario sẽ cấp 10 học bổng, 5 học bổng $2000 và 5 học bổng $1000 cho các sinh viên đã được nhận hoặc đang tiếp tục học niên khoá 2016-2017 tại các đại học Ontario.  Các sinh viên là công dân Canada gốc Việt và theo học các ngành nghề có khả năng phục vụ sức khoẻ người già như medicine, dentistry, pharmacy, nursing, occupational therapy, physiotherapy, public health, social work v.v.v. đều có thể nộp hồ sơ.  Ưu tiên cho các sinh viên có quá trình học tập và hạnh kiểm tốt và làm công tác thiện nguyện.  Hồ sơ sẽ được nhận từ  bây giờ cho đến ngày 01 tháng 8, 2016. Mẫu đơn đính kèm phía dưới. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Học Bổng LDL qua email  ldlgavescholarship@gmail.com, hoặc  số phone: Sĩ Minh: 416-722-3677, hoặc vào website www.tuoihac-ontario.com. Các sinh viên được chọn sẽ nhận học bổng trong đêm Đại Nhạc Hội “Tiếng Hạc Quê Hương 3” vào tối thứ Bảy ngày 17 tháng 9, 2016 tại Rose Theatre, Brampton.   

DOWNLOAD APPLICATION FORM