Học Bổng LDL Tuổi Hạc

HỌC BỔNG LÀNG DƯỠNG LÃO
TUỔI HẠC ONTARIO NĂM 2015

 

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario sẽ cấp 10 học bổng, 5 học bổng $2000 và 5 học bổng $1000 cho các sinh viên đã được nhận hoặc đang tiếp tục học niên khoá 2015-2016 tại các đại học Ontario. 

Hồ sơ sẽ được nhận từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7
Các sinh viên là công dân Canada gốc Việt và theo học các ngành nghề có khả năng phục vụ sức khoẻ người già như medicine, dentistry, pharmacy, nursing, occupational therapy, physiotherapy, public health, social work v.v.v. đều có thể nộp hồ sơ.  Ưu tiên cho các sinh viên có quá trình học tập xuất sắc, hạnh kiểm tốt và tham gia nhiều công tác thiện nguyện. 

Hồ sơ sẽ được nhận từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7, 2015. Mẫu đơn đính kèm bên dưới.  Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc LDL qua email ldltuoihac@gmail.com, hoặc điện thoại: Sĩ Minh: 416-722-3677, hoặc vào website www.tuoihac-ontario.com. Các sinh viên được chọn sẽ nhận học bổng vào đêm Đại Nhạc Hội “Tiếng Hạc Quê Hương 2” vào tối thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015.       

[gview file = “http://tuoihac-ontario.com/wp-content/uploads/2015/03/LDLScholarshipApplication2015.pdf”]

Scholarships will be presented to our winners at our Fundraising Musical Concert “Tiếng Hạc Quê Hương II” on Saturday August 22, 2015 at Rose Theatre, 1 Theatre Lane, Brampton, Ontario