Buổi Tiếp Tân Ngày 15/2/2014 tại Cơ Sở Hội

Buổi Tiếp Tân Của Tân BQT Ngày 15/03/2014 

gallery