Chủ Trương

Chủ Trương, Nhiệm Vụ và Giá Trị
Của LDL Tuổi Hạc Ontario

 

8izyLzLip
caretaker-clipart-royalty-free-caretaker-clipart-illustration-1176862
MiLyn7Lia

Chủ Trương

  • Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu việc chăm lo về sự vui sống, sự an toàn và sức khoẻ lành mạnh của người cư ngụ.  Những việc khác đều là hàng thứ yếu
  • Sự tiếp xúc của chúng tôi với những người cư ngụ đặt nền tảng trên sự hiểu biết, lòng thương yêu,  nhẫn nhịn, vị tha và tôn trọng nguyên tắc tự do, dân chủ.

Nhiệm vụ

  • Cung cấp chỗ ở vừa túi tiền, cung cấp những dịch vụ giúp đỡ cho người cao niên trong cộng đồng chúng ta, kể cả những săn sóc cá nhân, bữa ăn và những săn sóc về y tế.
  • Tạo một chỗ cư ngụ vui vẻ, lành mạnh và một lối sống đầy đủ ý nghĩa thông qua nhiều khác biệt về văn hóa, di sản và sinh hoạt tôn giáo.
  • Cố gắng loại bỏ sự cô đơn và tình trạng cô lập thường thấy trong cuộc sống cao niên, cải thiện sức khoẻ thể chất, tâm lý và sức khoẻ tinh thần của người cư ngụ cũng như thân nhân của họ với các chương trình giải trí và du ngoạn bên ngoài.

Giá trị

Chúng tôi quan tâm đến:

  • Tình thương:  phục vụ những người cư ngụ và người thân của họ với lòng thương yêu, tôn trọng và thành tâm.
  • Trách nhiệm về tài chánh và sự minh bạch:   chúng tôi tuân thủ những quy tắc cao đẹp về tinh thần và giữ đúng tiêu chuẩn chuyên môn.`
  • Giao tế:   Chúng tôi xây dựng giao tế qua sự đối thoại cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
  •  Phục vụ xuất sắc:   Chúng tôi đề xướng một môi trường sống an toàn, hấp dẫn và mọi người đều có thể dễ dàng tham gia.