Hình Ảnh

Hình Ảnh Sinh Hoạt LDL Tuổi Hạc

 

Hình Ảnh XCTH 3 2017 by Nguyễn Phú Hữu

 

 

15123228_10154390867614475_121768198296262257_oBuổi Hội Thoại Niềm Tin và Hy Vọng 2016 by Phó Đức Lâm

 Hình do Anh Truyền chụp

 

 

nbb_1717"Tiếng Hạc Quê Hương 3" Ngày 17/9/2016 by JLN Foto & Phó Đức Lâm

 

 

screen-shot-2017-01-08-at-5-34-35-pmDạ Tiệc Tân Niên 2016

 

 

_DSC7279Buổi Hội Thoại Ngày 22/11/2015

 

 

DSC_0175Buổi picnic tại LDL ngày 5/9/2015

 

 

THQH 51Tiếng Hạc Quê Hương 2 ngày 22/8/2015

 

 

 

TuoiHac2 320Gala Xuân Cho Tuổi Hạc

 

 

 

20150222_203041Tiệc Tân Niên 22/2/2015 tại LDL

 

 

 

TVBuổi Nói Chuyện Của Bác Sỹ Tường Vân
Tại LDL Ngày 6/12/2014

 

 

HNV

Thăm Viếng Hội Người Việt
Tại Toronto Ngày 18/11/2014

 

 

Screen Shot 2014-10-29 at 8.54.22 PM ​Buổi Thăm Viếng của Ông MPP Bill Walker
và Bà Katarina Homolova T
ại LDL ngày 20 tháng 10, 201
4

 

 

Vaughan12Buổi thăm viếng của Ông Bộ Trưởng
Steven Del Duca tại LDL ngày 10 tháng 10, 2014

 

 

Screen Shot 2014-11-01 at 12.52.09 PMBuổi Picnic gia đình LDL tại Badlands
và Belfountain Park ngày 5 tháng 10, 2014


 
 

Vaughan5Gặp gỡ Ông Thị Trưởng Bevilacqua và nhân viên
của Ông tại Vaughan City Hall ngày 26 tháng 9, 2014

 

 

_TCN5199Đại Nhạc Hội Tiếng Hạc Quê Hương Ngày 13/9/2014

 

 

Tuoi Hac 2 79TNS Ngô Thanh Hải Viếng Thăm LDL Tuổi Hạc Ontario

 

 

_TCN3696Buổi gây quỹ tại Kitchener ngảy 5 tháng 7/2014

 

 

IMG_3342

Buổi Tiếp Tân Tại Cơ Sở LDL Tuổi Hạc 15/02/2014

 

 

MoiĐệ Nhất Chu Niên 15/09/2013

 

 

vl6

Lễ Cầu Siêu Tại Bia Đá Đen 17/08/2013

 

 

 

Screen Shot 2013-08-12 at 3.01.33 PM

Buổi Gây Quỹ 15/6/2013

 

 

 

DSCN2880

Nhà Dưỡng Lão Edmonton