Trả Lời Một Câu Hỏi

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

Tiền mua ủng hộ viên gạch nền tảng có thể trả lại được không?

Kính thưa quý vị,

Khi ban quản trị làng dưỡng lão tuổi hạc Ontario họp đề suất ý kiến “kêu gọi quý đồng hương ủng hộ 1000 viên gạch nền tảng” là nhắm vào mục tiêu trả dứt tiền mua lô đất 5.7 Mẫu ở Vaughan trị giá $2,728,000. Cho nên trong “Lá thư cảm tạ của ban quản trị LDL Tuổi Hạc Ontario” ngày 24 tháng 7 năm 2013, có đăng trên các báo của cộng đồng người Việt đều nêu rõ điểm này:

Trích đoạn: “…Để có một cơ sở nền tảng trước khi bước vào giai đoạn làm đơn xin chính phủ cứu xét việc trợ giúp tiền xây cất “Làng dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario” chúng ta phải có một miếng đất để làm niềm tin, để chứng tỏ quyết  tâm của cộng đồng chúng ta với ba cấp chính quyền, vì thế chúng tôi phát động chương trình ủng hộ 1000 viên gạch nền tảng, mỗi viên gạch $2,500.00, để sớm trả dứt tiền mua lô đất ở Vaughan 5.7 Mẫu với giá $2,728,000. Cách thức ủng hộ mỗi viên gạch là: đóng góp một lần đủ số $2,500 hay đóng góp trước $500, sau đó mỗi tháng đóng thêm $100 hay $50 cho đến khi đủ số…”

Đồng thời cũng mở ra cho mọi người đã và đang ủng hộ định kỳ hàng tháng hay bất định kỳ cũng được góp phần vào viên gạch nền tảng nếu như sẽ đóng đủ $2,500.

Trích đoạn “…Trước đây quý vị đã ủng hộ: tiền đóng góp định kỳ hàng tháng, tiền đóng góp không định kỳ, mà giờ đây nếu muốn chuyển sang tiền đóng góp những viên gạch nền tảng thì xin quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết…”

Một đặc điểm nữa là trong giấy biên nhận của mỗi viên gạch nền tảng chúng tôi đều có đề: “Mạnh thường quân ủng hộ 1000 viên gạch nền tảng xây dựng làng dưỡng lão tuổi hạc Ontario – Họ tên người ủng hộ được khắc lên vách nhà dưỡng lão”. Không hề dùng chữ mua hay bán.

Nói tóm lại, tiền ủng hộ viên gạch về ý nghĩa cũng là tiền hiến tặng như bao sự hiến tặng khác, chỉ khác ở chỗ là được khắc tên lên vách của cơ sở LDL, thay vì chỉ ghi trong sổ phương danh.

Chúng tôi luôn luôn niềm ơn tất cả những tấm thạnh tình quý báu của quý đồng hương, quý mạnh thường quân, dù đóng góp $1 cũng có cái giá trị tinh thần của một người đóng góp, chứ không dám khinh suất. Vì thế việc đóng góp một viên gạch với một số tiền lớn chắc chắn chúng tôi lại càng phải cẩn trọng hơn.

Vì vậy chúng tôi xin được trả lời rằng: "tiền mua ủng hộ viên gạch nền tảng"  trong câu hỏi là không thể trả lại được.

Nếu có điều gì khiến quý vị hiểu lầm ngoài ý muốn của chúng tôi xin quý vị niệm tình thông cảm cho. Và nếu có chia sẻ ý kiến nào nhằm góp phần cho công cuộc xây dựng chung thì chúng tôi xin được lắng nghe để nhằm cải thiện việc làm cho tốt đẹp hơn.

Chân thành cảm ơn quý vị đã có câu hỏi đứng đắn và cần thiết.

BAN QUẢN TRỊ LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔi HẠC ONTARIO