Các Tin Cũ

 

Các Tin Cũ

Bản Tin Tháng 12, 2017

Bản Tin Ngày 28/11/2016 Sau Buổi Hội Thoại 3

Thư Mời Tham Dự Buổi Hội Thoại Niềm Tin và Hy Vọng 2016

Invitation to Dinner Aug 15, 2016

Bản Tin Tháng 7, 2016

Bản Tin Học Bổng 2016

Bản Tin Ngày 1/9/2015

Bản Tin Về Học Bổng 2015 Của LDL

Lời Kêu Gọi Của Ban Tổ Chức Tiếng Hạc Quê Hương 2

Bản Tin Ngày 17 tháng 3 năm 2015

 Lá Thư về việc Cấp Giấy Khai Thuế

LDL Tuổi Hạc đã có Charitable Number

Đi Dự Xuân Cho Tuổi Hạc

Lá Thư Xuân Ất Dậu

Poster Xuân Cho Tuổi Hạc

Bản Tin Ngày 26/12/2014

Bản Tin Ngày 17/12/2014

Thông Báo Sinh Hoạt Câu Lạc Bộ Tuổi Hạc

  (Xem toàn bộ nội dung chi tiết buổi gây quỹ trong booklet 38 trang)

TNS Ngô Thanh Hải Viếng Thăm LDL Tuổi Hạc

Đã Đến Lúc Chúng Ta Phải Đền Đáp Lại

Bài viết của Ký Giả Nicholas Keung báo Toronto Star về LDL Tuổi Hạc Ontario

Những Tấm Lòng Ở Làng Dưỡng Lão

Người Việt Cali phỏng vấn các thành viên trong Ban Quản Trị 

Tiền Mua Ủng Hộ Viên Gạch Nền Tảng Có Trả Lại Được Không?

Buổi Gây Quỹ Tại London Ngày 30/11/2014

Những Ngạc Nhiên Thú Vị Với Đêm "Tiếng Hạc Quê Hương"

Buổi Gây Quỹ Tiếng Hạc Quê Hương Tại Brampton 

Buổi Gây quỹ ngày 5/07/2014 Tại Cambridge

Bản Tin Học Bổng của LDL Tuổi Hạc

Những Quả Tim Nhân Ái

Phiếu Ủng Hộ Định Kỳ cho LDL

Những Tấm Lòng ở Nhà Dưỡng Lão

Buổi Gây Quỹ tại Cambridge

Danh Sách Đóng Góp Trong Buổi Gây Quỹ 23/03/2014

Những Chiếc Bánh Hamburgers_Sỹ Minh

Thắp Sáng Niềm Tin_Chí Tâm

Thư Mời Dự Buổi Gây Quỹ Ngày 23/03/2014

Mái Ấm Tuổi Hạc_Bình Minh

Báo Cáo Thu Chi Về Hai Buổi Gây Quỹ Ngày 24/11 và 8/12/2013

Bước Đầu Thành Lập Nhà Dưỡng Lão Ontario

Thư Cảm Tạ Sau Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên

Tường Thuật Buổi Lễ Kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên_Minh Tâm

Thư Thông Báo về Cơ Sở Mới

Báo Cáo Thu Chi sau lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên

Thư Mời dự Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên

Video_Hoà Thượng Thích Thiện Tâm nói chuyện ngày 13/7/2013

Thư Cảm Tạ Sau buổi Gây Quỹ ngày 13/7/2013

Có Những Bàn Tay_ Chí Trung

Video_Kêu Gọi Xây Dựng NDL Ontario

Buổi Gây Quỹ ngày 8/12/2012

Càng Cao Tuổi Hạc_Nguyên An

Lơì Hứa Chân Tình