Video

youtubeTrang Video

 

 

Buổi Pháp Thoại Của Thầy Pháp Hoà Tại LDL Ngày 1 Tháng 9, 2017

Việt Tiến TV Phỏng Vấn BTC Tiếng Hạc Quê Hương 4

VBS Phỏng Vấn BTC Tiếng Hạc Quê Hương 4

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton

Đêm Gala XCTH by Vo Media

Giới Thiệu Các Nhà Bảo Trợ XCTH 3

CBS Phỏng Vấn Các Thành Viên LDL về Gala Xuân Cho Tuổi Hạc 3

Thông Tin về Dạ Tiệc xuân Cho Tuổi Hạc 2017

Tuổi Hạc Ontario Mừng Xuân 2017

Cách Làm Bánh Bûche de Noël

Cách Làm Central Piece

Khai Mạc Buổi Hội Thoại Niềm Tin và Hy Vọng 2016

Tường Trình về Thành Quả Vận Động của BQT LDL Tuổi Hạc trong Buổi Hội Thoại 2016

Phỏng Vấn BTC Buổi Hội Thoại 2016

Clip Đêm Tiếng Hạc Quê Hương 3

Hướng Dẫn Nấu Bún Riêu Chay Tại Làng Dưỡng Lão

Hướng Dẫn Nấu Bún Huế Chay Tại Làng Dưỡng Lão

Thông Tin Về Đêm Ca Nhạc "Tiếng Hạc Quê Hương" 3

Đêm Dạ Tiệc Gây Quỹ Xuân Cho Tuổi Hạc 2 "Vũ Khúc Tình Xanh"

Phóng Sự Cộng Đồng: Dạ Tiệc Gây Quỹ của LDL Tuổi Hạc Ontario

Phỏng Vấn Ban Tổ Chức buổi Hội Thoại Niềm Tin và Hy Vọng

Đêm Gây Quỹ Tiếng Hạc Quê Hương 2

SBTN Hội Thoại Với HT Thích Thiện Tâm Về LDL Tuổi Hạc Ontario

Gala Xuân Cho Tuổi Hạc

Tiếng Hạc Quê Hương

Những Tấm Lòng ở Làng Dưỡng Lão

Buổi Tiếp Tân Tại Cơ Sở Ngày 15/2/2014

Bước Đầu Thành Lập Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

Giới Thiệu Cơ Sở Mới

Video Đệ Nhất Chu Niên Thành Lập BVĐ LDL Tuổi Hạc Ontario

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton_Xây Dựng và Hoàn Thành

Xây Dựng Nhà Dưỡng Lão Ontario

Hoà Thượng Thích Thiện Tâm nói chuyện ngày 13/07/2013

Video Buổi Gây Quỹ ngày 15/06/2013

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario_Buổi gây quỹ ngày 15/03/2013

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton

Gây Quỹ Xây Dựng LDL Ontario tháng 12/2012 SBTN

Video Buổi Gây Quỹ tháng 12/2012 (VBSN)