BÁO CÁO THU CHI VỀ HAI BUỔI GÂY QUỸ NGÀY 24/11/2013 VÀ 8/12/2013

LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC ONTARIO

Golden Age Village For The Elderly

4646 P.O.Box.14619 Heritage Hills Blvd. Mississauga ON. L5R 4G3 Canada.

Điện thoại liên lạc: 416-882-7704 / 416-356-1071 / 780-720-2999.

BÁO CÁO CHI THU

BAN QUẢN TRỊ LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC ONTARIO XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA TOÀN THỂ QUÝ LIỆT VỊ ĐỒNG HƯƠNG qua hai buổi gây quỹ vừa qua tại Toronto, ngày 24 tháng 11, 2013 và tại London, ngày 8 tháng 12, 2013. Sau đây là phương danh của quý đồng hương đã ủng hộ:

 

 BUỔI GÂY QUỸ TẠI TORONTO NGÀY 24 THÁNG 11, 2013

 

PHƯƠNG DANH QUÝ VỊ ỦNG HỘ

HIẾN TẶNG

ĐỊNH KỲ

CHO MƯỢN

VIÊN GẠCH

 
Ai Chi Lưu  

$40/tháng

$2,000.00

   
Albert Lee

$200.00

       
Ẩn Danh

$51.00

       
Ẩn Danh

$50.00

       
Ẩn Danh (Bombardier)

$500.00

       
Ẩn Danh (MMN)

$300.00

       
Andy Trần (MAPLE HONDA)

$100.00

       
Anh Chị Quang

$50.00

       
Anna Tuyết Nguyễn

$40.00

       
Bác Lương Viêm

$100.00

       
Bác Ngọc Nhàn  

$20/tháng (đến khi hoàn thành)

     
Bác Sĩ Bùi Xuân Nhiếp      

$2,500.00

 
Bác Sĩ Phạm Hữu Diệu và gia đình

$5,000.00

       
Bùi Thị Hồng Ngọc

$20.00

       
Bùi Thị Hồng Ngọc  

$20/tháng (3 năm)

     
Bùi Thị Nữ

$50.00

       
Bùi Thị Vượng

$50.00

       
Ca Sĩ Thế Hải

$100.00

       
Châu Tú Anh    

$5,000.00

   
Chú Thiện Đạo

$140.00

       
Cụ Bà Dương Minh  

$50/tháng (đến khi hoàn thành)

     
Đạo Tràng Sư Cô Diệu An

$265.00

       
Đinh Thiên Xuân

$100.00

       
Đoàn Hoa

$20.00

       
Đồng Duyên

$50.00

       
DR Jacqueline Hà Huệ Chi

$200.00

       
Gia Huấn + Thị Hoài Đỗ

$200.00

       
Hồ Thị Bạch Yến  

$10/tháng (đến khi hoàn thành)

     
Hoàng Thị Quế  

$100/tháng

     
Hồng Minh Hùng

$100.00

       
Huỳnh Cát Linh (Melody)    

$5,000.00

   
Huỳnh Mai Dỗ

$10.00

       
Huỳnh Phúc Sanh

$100.00

       
Huỳnh Thị Nhẫn

$50.00

   

$30.00

 
Julie Mỹ

$20.00

       
Kevin Diệp

$50.00

       
Kim Bạch Huệ      

$2,500.00

 
Kim Ngọc      

$2,500.00

 
Kim Thanh Quang      

$2,500.00

 
Lâm Hương

$200.00

       
Lâm Thị Khá      

$1,000.00

 
Lâm Thiếu Nam

$50.00

       
Lâm Văn Danh

$100.00

       
Lan Duong  

$20/tháng (đến khi hoàn thành)

     
Lê Hân

$50.00

       
Lê Quốc Tuấn

$100.00

       
Lê Thị Kim Cúc

$100.00

       
Lê Thị Lưu Lily

$30.00

       
Le Van Bong

$100.00

       
Linh Nguyễn      

$500.00

 
Lương Ngô      

$500.00

 
Lý Khánh Minh

$50.00

       
Lý Sáu Vay (EV AUTO CENTER)

$300.00

       
Mi Mi Nails

$200.00

       
Nga

$20.00

       
Nga Nguyễn

$50.00

       
Nguyễn Cẩm Hương

$50.00

       
Nguyễn Chương

$50.00

       
Nguyễn Công Thành

$100.00

       
Nguyễn Đại Nhân

$50.00

       
Nguyễn Kim Ngôn + Đông Thị Hồng

$100.00

       
Nguyễn Kim Trần

$50.00

       
Nguyễn Nam Hải

$10.00

       
Nguyễn Phúc Thùy Hương  

$100/tháng (5 năm)

     
Nguyễn Thanh Bình

$100.00

       
Nguyễn Thanh Tuyền

$50.00

       
Nguyễn Thanh Xuân

$100.00

       
Nguyễn Thị Bạch

$100.00

       
Nguyễn Thị Ly

$50.00

       
Nguyễn Thị Nguyệt

$50.00

       
Nguyễn Thị Sang

$100.00

       
Nguyễn Thị Thanh Nhã  

$50/tháng (vô thời hạn)

     
Nguyễn Thị Thanh Nhàn  

$20/tháng (3 năm)

     
Nguyễn Thị Thiết

$10.00

       
Nguyễn Thị Thiết

$30.00

       
Nguyễn Thị Thiết

$120 ($10/tháng, đưa trước 1 năm)

       
Nguyễn Thị Thu Thủy

$100.00

       
Nguyễn Văn Cận

$50.00

       
Nguyễn Văn Con + Trần Ngân

$100.00

       
Nguyễn Văn Hậu

$200.00

       
Nguyễn Vinh Phát

$100.00

       
Nha Sĩ Lê

$1,000.00

       
Nhan Kim Lan

$100.00

       
Ni Sư Chơn Thành

$100.00

       
Nice One Nails & Spa – Port Perry  

$20/tháng (vô thời hạn)

     
Ông Bà Đoàn Phế

$100.00

       
Ông Bà Hoa Văn Ngữ

$100.00

       
Ông Bà Phạm Văn Quảng + Kim Sơn

$200.00

       
Ông Bà Phan Văn Minh

$700.00

       
Ông Bà Tính Nga

$200.00

       
Ông De Thanh Ngo

$50.00

       
Ông Lý Văn Liên & Gia Đình  

$10/tháng (2 năm)

     
Phan Tuấn

$100.00

       
Phở Mì 39

$200.00

       
Phở Mì Việt Hoa

$400.00

       
Quán Lạc Viên

$50.00

       
T.N.T. Than Medicine Professional Corporation

 $250 ($10/tháng, đưa trước 2 năm)

       
Tạ Á

$30.00

       
Tạ Thị Mỹ    

$3,000.00

   
Thúy Bùi

$40.00

       
Thúy Phạm

$50.00

       
Tiêu Kim Hoa

$40.00

       
Tôn Điệp  

$20/tháng (2 năm)

     
Trần Chí Hùng

$50.00

       
Trần Hồng

$50.00

       
Trần Kim Quang  

$20/tháng (3 năm)

     
Trần Liên  

$100 /tháng

     
Trần Nguyễn Kim Thanh  

$20/tháng (3 năm)

     
Trần Nữ

$50.00

       
Trần Phương Trang

$50.00

       
Trần Thị Lan

$100.00

       
Trần Tố Hương

$50.00

       
Trần Văn Um

$100.00

       
Trần Việt Hồng

$100.00

       
Trần Vũ (PROMED HEARING CENTRE)

$100.00

       
Trang Nail

$10.00

       
Trịnh Như Ý

$100.00

       
Trịnh Thắng + Trịnh Thủy

$40.00

       
Trương Huy  

$20/tháng (vô thời hạn)

     
Trương Mỹ Kim

$100.00

       
Trương Mỹ Ngọc

$100.00

       
Trương Ngọc Quỳnh

$20.00

       
Tuấn Hồng

$100.00

       
Văn Thị Cẩn      

$500.00

 
Vé Số

$1,215.00

       
Võ Bá Thuận

$50.00

       
Võ Loan  

$20/tháng (1 năm)

     
Võ Thị Châu  

$20/tháng (vô thời hạn)

     
Võ Thị Minh Phượng

$50.00

       
Võ Thị Tĩnh

$60 ($10/tháng đưa trước 6 tháng)

       
Vũ Quỳnh

$40.00

       
Bán bình bông trên bàn

$689.00

       
Bán đậu rang và đồ nguội

$255.00

       
           

Subtotal

$18,125.00

$680.00

$15,000.00

$12,530.00

$46,335.00

           

CHI PHÍ (HALL, SECURITY, POSTER, ÂM THANH …)

       

-$3,684.00

TOTAL

       

$42,651.00

           

 BUỔI GÂY QUỸ TẠI LONDON NGÀY 8 THÁNG 12, 2013

 

PHƯƠNG DANH QUÝ VỊ ỦNG HỘ

HIẾN TẶNG

ĐỊNH KỲ

CHO MƯỢN

VIÊN GẠCH

 
Ẩn Danh

$40.00

       
Ẩn Danh

$20.00

       
Ẩn Danh

$50.00

       
Ẩn Danh

$50.00

       
Ẩn Danh

$50.00

       
Ẩn Danh

$20.00

       
Ẩn Danh

$100.00

       
Ẩn Danh

$30.00

       
Ẩn Danh

$20.00

       
Ẩn Danh(Tiền ủng hộ trong thùng)

$970.00

       
Anh Chị Giáo

$60.00

       
Anh Chị Hồ Đông

$100.00

       
Anh Chị Loan

$40.00

       
Anh Chị Tám & Gia Đình

$100.00

       
Anh Dễ (London)

$40.00

       
Anh Diệp

$20.00

       
Anh Lập – Chị Liên

$40.00

       
Bà Sáu

$100.00

       
Bà Trần Đại

$50.00

       
Bác Diệu Tịnh

$200.00

       
Bác Thiện Đạo (Bán CD)

$153.00

       
Bác Tịnh Năng

$200.00

       
Bé Kelly

$10.00

       
Bùi Thị Yêm

$20.00

       
Ca Sĩ Ánh Tuyết

$50.00

       
Châu Tỷ

$100.00

       
Chị Trân

$100.00

       
Cô Khánh

$100.00

       
Cô Quỳnh

$30.00

       
Cool Tech Nails. INC

$100.00

       
Đặng Thị Ánh Tuyết

$100.00

       
Đào Hùng

$50.00

       
Đào Phan

$50.00

       
Đạo Tràng Sư Cô Diệu An

$350.00

       
Diệp – Diệu

$200.00

       
Diệp Dũng + Diệp Tú

$50.00

       
Diệp Hơn

$20.00

       
Diệu Đức

$100.00

       
Diệu Quang  (Hộp Gây Quỹ)

$334 (Hộp Gây Quỹ)

       
Đồng Duyên

$50.00

       
Dung Nguyễn

$100.00

       
Gia Đình Mai Thị Đàm

$100.00

       
Gia Đình Minh Thi

$20.00

       
Gia Đình SECHOU

$60.00

       
Gia Đình SECHOU

$100.00

       
Hà Quyền và Gia Đình

$50.00

       
Hà Thị Linh Thi

$100.00

       
Harry REITSMA

$1,000.00

       
Hoa Nguyễn

$40.00

       
Huang Jin Hua

$10.00

       
Huệ Ngọc

$100.00

       
Huy Ngô

$50.00

       
Huỳnh Đông

$400.00

       
Huỳnh Ngân Hảo

$20.00

       
Huỳnh Ngọc Kim Khanh

$20.00

       
Huỳnh Ngọc Lan Anh

$20.00

       
Huỳnh Sơn

$30.00

       
Kevin’s Family

$50.00

       
Lạc Kim

$50.00

       
Lam + Lành

$50.00

       
Lâm Chương

$100.00

       
Lâm Lương

$50.00

       
Lâm Sang

$100.00

       
Lâm Thái Hoàng

$50.00

       
Lan Tina

$40.00

       
Lan Võ

$20.00

       
Lanh

$30.00

       
Lê Hiển

$40.00

       
Lê Tiến Dũng

$100.00

       
Leena Su

$50.00

       
Liên Nguyễn

$100.00

       
Lương Dung

$50.00

       
Lưu Thị Ánh Lan

$50.00

       
Lý A Muối

$100.00

       
Lý Linh

$20.00

       
Lý Thị Hương (Diệu Ngôn)  

$20.00

     
Lý Thị Hương (PD Diệu Ngôn)

$500.00

       
M2 Tyan

$20.00

       
Minh Đăng Quang Temple      

$2,500.00

 
Minh Nhật

$800.00

       
Minh Phẩm + Diệu Đức

$100.00

       
Mr Liêm

$50.00

       
Ngô Bon

$100.00

       
Ngô Liên

$20.00

       
Ngô Thanh Cường

$50.00

       
Ngô Văn Hòa

$60.00

       
Nguyễn Đăng Giám

$100.00

       
Nguyễn Kiêm

$100.00

       
Nguyên Kim

$300.00

       
Nguyễn Mai Dung

$100.00

       
Nguyễn Phong

$20.00

       
Nguyễn Thị Chanh (PD Tâm Đường)

$100.00

       
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

$20.00

       
Nguyễn Thị Nho

$3,000.00

       
Nguyễn Thị Tâm

$200.00

       
Nguyễn Thị Thu Vân

$50.00

       
Nguyễn Thị Xuân Lưu

$50.00

       
Nguyễn Tony

$100.00

       
Nguyễn Trung Hiếu (trúng vé số 50/50)

$1,145.00

       
Nguyên Từ – Nguyên Thái

$200.00

       
Nguyệt Lệ

$20.00

       
Ni Sư Chân Thành

$240.00

       
Nữ Tô Quan

$20.00

       
Ông Bà Chiểu

$200.00

       
Phạm Giang

$40.00

       
Phạm Ngọc Quang

$100.00

       
Phạm Quang Trúc

$200.00

       
Phạm Quỳnh

$300.00

       
Phạm Thị Phương Mai

$30.00

       
Phạm Xuân Hồng

$100.00

       
Phan Hải

$20.00

       
Phan Hoàng

$260.00

       
Phan Trung

$100.00

       
Pháp Đạo – Hoa Đức

$50.00

       
Phật Tử Diệu Quang

$100.00

       
Phiên Đặng

$100.00

       
Phong + Ngọc

$50.00

       
Phuôi Lang

$50.00

       
Phương Phạm

$20.00

       
Quách Thu Hào

$50.00

       
Robert Diệp

$50.00

       
Sơn Đen

$50.00

       
Sư Cô Chân Quý

$200.00

       
Sư Cô Chơn Thụy

$100.00

       
Tạ Á

$50.00

       
Tấn + Kely

$100.00

       
Tăng Trường + Đoàn Phượng

$300.00

       
Thái Dương

$100.00

       
Thi Sinh RAMLAI

$50.00

       
Thiện Nghĩa + Thảo Ngọc (London Farm Service)

$10,000.00

       
Thọ – Mai

$100.00

       
Thủy + Thảo

$100.00

       
Thủy + Trương

$40.00

       
Tiễn Thế (PD Ngọc Biện)

$100.00

       
Tô Linh

$50.00

       
Toán Hương

$100.00

       
Tống Gia Hưng

$100.00

       
Tòng Thị Hương    

$5,000.00

   
Tống Thị Hường + Hiệp

$100.00

       
Trần Châu

$50.00

       
Trần Chót

$50.00

       
Trần Hoàng

$100.00

       
Trần Minh Thế

$100.00

       
Trần Thành Lợi

$50.00

       
Trần Thị Nhung

$40.00

       
Trần Thị Thệ

$100.00

       
Trần Trung

$40.00

       
Trương Thị Nguyệt

$50.00

       
Tuất Phạm

$20.00

       
Tuyết

$20.00

       
Vân Trọng Thúy

$50.00

       
Viễn + Linh

$100.00

       
Võ Châu

$50.00

       
Vũ Hoàng

$20.00

       
Yee Ada

$50.00

       
Tiền thu xe bus

$1,100.00

       
Tiền Vé Số (50/50)

$1,145.00

       
           

Subtotal

$31,597.00

$20.00

$5,000.00

$2,500.00

$39,117.00

           

CHI PHÍ: XE BUS, BAN NHẠC, ÂM THANH TỪ TORONTO

       

-$2,523.00

THUÊ HALL, THỰC PHẨM…

BAN TỔ CHỨC ĐỀU ỦNG HỘ

       

$0.00

TOTAL

       

$36,594.00

 

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý Ban Tổ Chức 2 buổi gây quỹ: tại Toronto (Ông Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Ông Bà Ken Chan và nhóm bạn hữu), tại London (Bà Tịnh Năng, Ông Lâm Trí Thạnh, Ông Bà Tô Hòa Nhã và nhóm bạn hữu). Cảm tạ quý Ca sĩ, MC, Ban nhạc, Âm thanh, Thiện nguyện viên đến từ Toronto và các vùng phụ cận.

Để tiếp tục gây quỹ cho dự án xây dựng làng dưỡng lão của cộng đồng chúng ta và để giúp trang trãi tiền Mortgage của cơ sở L.D.Lão hiện nay, kính xin quý vị tiếp tục ủng hộ bằng cách đóng góp những món tiền nhỏ hằng tháng, ủng hộ chương trình viên gạch nền tảng ($2,500/viên – đóng một lần hoặc nhiều lần), cho mượn có thời hạn hoặc cho mượn đến khi dự án hoàn thành v.v…

Mọi đóng góp xin vui lòng gởi về địa chỉ họp thư như trên tiêu đề.
Trân trọng cảm ơn và kính chào quý liệt vị,

Ban Quản Trị LDLTuổi Hạc Ontario

 

TB: Trong bản báo cáo chi thu này nếu có điều chi sai sót, kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi, nhưng cũng xin báo chúng tôi biết để ghi nhận và kịp thời sửa đổi.