Cám Ơn Ông

camoncuocdoiNgày kia, Clement Hofbauer – một vị linh mục chuyên lo giúp cô nhi viện ở Đức – đi xin đồ viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán rượu và mở lời xin giúp đỡ. Một trong những người khách đã khinh miệt tạt bia vào mặt Ngài.
Ngài lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ông! Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các cô nhi của tôi đâu?” 


Những người trong quán rượu từ kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi họ cùng nhau dốc túi đưa hết cho Ngài.

 

 

 

 

 

Hit Counter provided by technology news