Danh Sách Đóng Góp Từ 15/01 Đến 22/03 Năm 2014

Xem Các Danh Sách Khác

Phương Danh và Số Tiền Hiến Tặng

Đỗ Kỳ Anh

$50.00

Do Ngoc Huong

$50.00

Huynh Kim Phung

$100.00

Huynh Ta

$100.00

Huynh Thi Muoi

$50.00

Huynh Thi Tho

$40.00

Jim & Linh Strauss

$20.00

Lam Vincent Ha

$200.00

Lao Lan & Lam Thi Hai

$600.00

Le Bich Ngoc

$20.00

Ngo Hung

$20.00

Nguy Thi Cam

$50.00

Đà & Kim Liên

$100.00

Tiền bán bao lì xì và nữ trang do Hồng Anh tặng tại Hội Chợ Tết

$135.00

Nguyễn Linh

$20.00

Nguyễn Thu Hương

$50.00

Nguyễn Tony & Bùi Linh

$200.00

Phạm Tiến T

$1,000.00

Thai Hong Cuc

$50.00

Bác Thiện Đạo

$20.00

Thùng tiền Diệu Quang

$323.00

Tran Dinh

$40.00

Trần Thanh Thuỳ

$300.00

Trần Thị Thuý Loan

$100.00

Trinh Uong Quan & Lam Thi Lieu

$180.00

Trinh Yen Nga & Trinh Lieu Suoi

$180.00

Trương Kim Liên

$50.00

Thùng ủng hộ ở River Hill Pharmacy

$150.00

Cộng

$4,198.00

Phương Danh và số tiền cho mượn

BS Phạm Hữu Diệu và gia đình

$30,000

Cộng

$30,000.00

Phương Danh và số tiền Đóng Định Kỳ

Ẩn Danh

$100.00

Dương Michael

$20.00

Hà Phú Bằng

$10.00

Luong Khon

$25.00

Cộng

$ 155.00

Phương Danh và số tiền mua Viên Gạch

Nguyễn Kiều Oanh, Kiều Dung

$2,500.00

Cộng

$2,500.00

Tổng số tiền Hiến Tặng, Cho Mượn, Mua viên gạch và Đóng Định Kỳ từ 15/01/2014 đến 22/03/2014                           

$36,853.00