Lời Kêu Gọi Của BQT

       

Lời Kêu Gọi Tiếp Tục Ủng Hộ
Của Ban Quản Trị

Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương tiếp tục ủng hộ để trả dứt tiền mua lô đất càng sớm càng tốt, sau đó chúng ta sẽ tiến đến bước thứ hai là xin quỹ tương hợp (Matching fund) của chính phủ. Sau đây là các cách mà quý đồng hương có thể ủng hộ:

  •  Ủng hộ các viên gạch nền tảng, mỗi viên là $2,500 (tùy hỷ ủng hộ 1 hay nhiều viên và tên của quý vị sẽ được khắc kỷ niệm trên vách của nhà dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario)
  •  Đóng góp định kỳ hàng tháng hay không định kỳ (số tiền tùy hỷ).
  • Tiền cho mượn không lấy lãi trong vòng 2,3,4,5 năm hoặc cho đến khi hoàn thành.Tiền cho mượn như tiền giữ chỗ (Deposit) để được vào ở là $5,000 cho các vị cao niên 65 tuổi trở lên.
  • Tiền ủng hộ cũng có thể chuyển thẳng vào Bank Account của: LDL Tuổi Hạc Ontario Qua số Account TD Bank 0004-00642-73415247705       Mississauga Main, 2580 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5B 1N5.
  •  Điện thoại liên lạc: 647-785-5399 / 416-356-1071 / 780-720-2999
  • Email : ldltuoihac@gmail.com 

Download the PDF file .